Molukkers op Walcheren

Datum: 20 september 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen
Molukken

Benny de Lima, uit Middelburg, laat een serie foto’s zien van “Molukkers op Walcheren” vanaf het begin (1951), de tijd van de Ambonezenkampen tot de verhuizing naar de Molukse wijken.

In de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen.

Oecumenische viering Vlissingen

Datum: 19 september 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: St. Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen
SJK

Oecumenische viering Vlissingen, georganiseerd door de Raad van Kerken, met als thema: Wat doe jij in vredesnaam; op weg naar een inclusieve samenleving, in de St. Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen.

Voorgangers:

  • Wout Alserda (PKN), Ria Mangnus (RK)
  • Margot Pols (Apostolisch Genootschap)

Met medewerking van Jos Vogel (orgel) en Petra Wagenaar (sopraan).

Tentoonstelling: 70 jaar Molukkers in Nederland/Zeeland

Datum: 19 september 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen
Molukken

Tentoonstelling: 70 jaar Molukkers in Nederland/Zeeland. Met name foto’s en krantenartikelen.

Er is een korte inleiding door Alex Soplantilla.

Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen

Vredesspeurtocht

Startdatum: 18 september 2021
Einddatum: 31 oktober 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Speurtocht

Op zaterdag 18 september ’21 start de jaarlijkse vredesweek. Voor die gelegenheid heeft de Ambassade voor Vrede in Vlissingen een vredes speurtocht door het centrum van Vlissingen uitgezet.

Alle leeftijden vanaf ca 7 jaar kunnen de tocht lopen. Samen als gezin of als grootouders met kleinkinderen, met een groep of schoolklas. De tocht is rolstoeltoegankelijk.

Het thema van de vredesweek is : ‘ Wat doe jij in vredesnaam? Op weg naar een inclusieve samenleving’. In de speurtocht komt dan ook, naast de Vlissingse geschiedenis van oorlog en vrede, het samenleven met mensen van diverse herkomst en met diverse mogelijkheden aanbod. De tocht daagt je uit om eens goed om je heen te kijken en te ontdekken wat misschien zo op het eerste oog niet zomaar ziet wordt.

De speurtocht is in de komende weken te downloaden en kan in de maand september en oktober gelopen worden. De puzzelwandeling van ca 3,5 kilometer is hier gratis te downloaden, of te bestellen via het e-mailadres: speurtochtvredesweek@gmail.com.

De uitslag kan gemaild worden naar; speurtochtvredesweek@gmail.com Deelnemers ontvangen na inzending van de antwoorden een leuke prijsje.

Opening Vredesweek

Datum: 18 september 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: St Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen
Opening

Openingsbijeenkomst 18 september 14.00 uur in de Sint Jacobskerk, Vlissingen:

De Vredesweek wordt geopend door burgemeester Bas van den Tillaar. Aansluitend zal oud burgemeester Letty Demmers, voorzitter van Stichting Wereldvredesvlam Vlissingen ingaan op het doel en de betekenis van de wereldvredesvlam.

Dit jaar wordt herdacht dat 70 jaar geleden Molukkers naar Nederland kwamen. De heer Bob Latuheru van Stichting Stedeband Vlissingen-Ambon verzorgt een inleiding over de relatie tussen Ambon en Vlissingen en de betekenis die dat heeft voor de multiculturele samenleving ter plaatse. Het verleden trekt haar sporen in het heden. In dat kader laten Anneloes en Siegfried Steglich in woord en beeld zien hoe de geschiedenis van de Sint Jacobskerk is verweven met de stad en dat de periode van slavenhandel en kolonialisme niet geruisloos aan de kerk voorbij is gegaan.

De openingsbijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Jos Vogel (orgel) en Esra Jonckman (fluit) De kerk is open van 13.30 tot 16.00 uur, er zijn tafels met informatie over de vredesweek. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Oecumenische Vredesviering

Datum: 27 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Sint-Jacobskerk Vlissingen
Vredeszondag 2020 voor website en beamer

Zondag 27 september is in de Sint Jacobskerk om 9.30 uur de jaarlijkse oecumenische Vredesdienst, georganiseerd door de Raad van Kerken. Deze zondag sluit de Vredesweek af, vol activiteiten, georganiseerd door de Ambassade van Vrede van het Apostolisch Genootschap en de Raden van kerken.

Thema is: Vrede verbindt verschil

Verschillen tussen groepen, hun eigenheid, moet je benoemen en erkennen. Pas dan is samenleven op een kleurrijke manier mogelijk. Uiteraard komt in deze dienst de actualiteit aan de orde, zoals de discussie over racisme, kolonialisme, en BLM – Black Lives Matter.

Denise Jannah

Zangeres Denise Jannah, landelijk bekend van jazz en gospel zal de muzikale invulling verzorgen.

De verkondiging wordt gedaan door pater Thaddy de Deckere van de H.Mariaparochie Walcheren, liturg is Ds. Pim Steenbergen van de Protestantse gemeente Vlissingen.

Aanmeldingen per e-mail kunnen tot en met vrijdagmorgen 25 september 11:30 uur gestuurd worden naar: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

Telefonisch aanmelden kan ook op iedere vrijdagmorgen tussen 9:30 en 12:00 uur op telefoonnummer 0118 – 412518 (kerkkantoor Protestantse Gemeente te Vlissingen).

Coventrygebed

Datum: 25 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Nieuwe Kerk Middelburg

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk (aanvang 13.00 uur). Er wordt voor vrede en verzoening gebeden.

Vredesliederen op het carillon (VL)

Datum: 25 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Sint-Jacobskerk Vlissingen

Beiaardier Jos Vogel speelt van 11.00 tot 12.00 uur vredesliederen op het carillon van de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Lezing: ‘Van bevrijding naar verbinding’

Datum: 25 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, Vlissingen

Lezing: ‘Van bevrijding naar verbinding’ door dhr. George Gelauff (van PAX), in de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, Vlissingen.
Aanvang: 19.30 uur

We leven nu 75 jaar na de bevrijding. In 1945 zijn we bevrijd van de verschrikkingen van de Duitse en Japanse bezetting. Het was vrede na onnoemelijk veel leed, een onzegbaar aantal slachtoffers en vernietiging op ongekende schaal. Nederland kwam na Duitsland het meest beschadigd uit de oorlog…………….lees verder

Voor deelname is opgave verplicht. Graag opgeven via: jokabo@zeelandnet.nl

Vredesliederen op het carillon (MB)

Datum: 24 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Lange Jan Middelburg

Beiaardier Janno den Engelsman speelt van 12.00 tot 13.00 uur vredesliederen op het carillon van de Lange Jan in Middelburg.