Thema-avond: Leer geweldloos communiceren

Datum: 23 september 2019

Tijd: 19.30

Locatie: Doopsgezinde Kerk (Mennonite) - Lange Noordstraat 62, 4331 CE Middelburg

Comm02

Leer geweldloos communiceren

Wat is Geweldloze Communicatie?

Op deze avond maak je (voor het eerst of opnieuw) kennis met Marshall Rosenberg. Hij vroeg zich af hoe het komt dat sommige mensen verharden in hun contact met mensen om hen heen. En vooral ook: hoe anderen in staat zijn om oprecht en empathisch met anderen om te gaan.

Door jarenlang onderzoek ontwikkelde Rosenberg ‘Geweldloze Communicatie’. Door middel van de jakhals en de giraf leer je het verschil in communiceren.

De jakhals is resultaatgericht, oordelend en autoritair. De giraf is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en helderheid.

Frederik Imbo: Hoe krijg je met iemand verbinding als het vierkant draait?

Een avond om met elkaar te oefenen in geweldloos communiceren. Leuny de Kam zal deze avond begeleiden.

23 september 2019 om 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg

Oecumenische Vredesviering

Datum: 22 september 2019

Tijd: 19.30

Locatie: Doopsgezinde Kerk (Mennonite) - Lange Noordstraat 62, 4331 CE Middelburg

Vrede Verbindt Over Grenzen

Oecumenische Vredesviering op zondag 22 september 2019 om 19.30 uur

Met medewerking van:
Humanistisch Verbond , Chantal Minnaard, Roseline van Luijk, Ingrid Borger, Moluks Koor ‘Sion’ 

Sinds de jaren 60 wordt er in Nederland door de verschillende Vredesorganisaties een jaarlijkse Vredesweek georganiseerd rond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. In Middelburg is het al decennialang de traditie dat er door de Raad van Kerken Middelburg e.o. op de zondag in de Vredesweek een viering wordt georganiseerd met aandacht voor Vrede.

Dit jaar wordt deze Vredesviering gehouden op zondagavond 22 september in de Doopsgezinde Kerk (Mennonite) om 19.30 uur. Er is medewerking van diverse christelijke gemeenschappen uit Middelburg e.o. en ook het Humanistisch Verbond werkt er aan mee. Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Naast een Bijbellezing zal ook het verhaal over de Bijbelse aartsengel Michaël verteld worden door Chantal Minnaard, over het gevecht tussen goed en kwaad. Dit gevecht zal door Roseline van Luijk in een dans worden verbeeld. Vertegenwoordigers van de verschillende kerken zullen teksten uitspreken. Kinderen van diverse kindernevendiensten brengen een ketting van getekende vredesvlaggetjes mee en hangen deze op. Kinderen zijn dan ook van harte welkom bij deze viering ! Ook muziek is er volop. Het Moluks Koor ‘Sion’ uit Middelburg zingt verschillende vredesliederen en Ingrid Borger zal een paar mooie solonummers over vrede vertolken. Tijdens de voorbeden is het mogelijk om een kaarsje aan te steken voor vrede, in een grote kaarsenboom.

Het geheel wordt een prachtige Vredesviering voor de stad Middelburg. Vind je vrede in het groot en in het klein belangrijk? Kom dan naar deze Vredesviering !

Walk of Peace 2019

Datum: 21 september 2019

Tijd: 14.30

Locatie: Yildirim Beyazit Moskee - Het Zwin 11, 4335 XT Middelburg

pax-rvk-wop-visual-square-800×680

Walk of Peace

De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Datum: 21 september 2019
Inloop: 14.00 uur (mededelingen en instructies over de vredeswandeling)
Starttijd:
14.30 uur
Startplaats: Yildirim Beyazit Moskee
Eindpunt: Yildirim Beyazit Moskee
Lengte route: 5,5 km
Te lopen route: Klik hier
Kosten voor deelname:
geen
Opgave: niet nodig, maar kan evt via WalkofPeace@ZeelandNet.nl

Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven zo ingewikkeld. Dichtbij huis, als het gaat om de vele discussies en tegenstellingen over vluchtelingen en mensen die een beetje anders zijn, verder weg als het gaat om meedogenloos geweld en wrede oorlogen. Vredesbeweging PAX en de Raad van Kerken in Nederland ervaren echter ook, dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan.

Graag willen we dit laten zien en zoveel mogelijk mensen hier deelgenoot van maken via de Walk of Peace.
We kiezen voor het simpelste dat mensen kunnen doen: samen lopen. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan dat we ervan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar en geven daarmee gehoor aan de oproep van de Wereldraad van Kerken tot een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Geen belangrijke religie zonder pelgrims, geen verandering in de wereld zonder dat mensen samen in de benen komen.

Kijk hier een inspiratiefilmpje

Officiële opening Vredesweek

Datum: 21 september 2019

Tijd: 16.00

Locatie: Yildirim Beyazit Moskee - Het Zwin 11, 4335 XT Middelburg

Opening

Officiële opening Vredesweek

Tijd: 16.00
Plaats: Turkse Moskee – Yildirim Beyazit Moskee – Het Zwin 11

De officiële opening van de vredesweek, door de wethouders Els Verhage van Vlissingen, en Carla Doorn van Middelburg. Daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Filmvoorstelling – The Swallows of Kabul

Datum: 21 september 2019

Tijd: 18.30

Locatie: Bioscoop Cinecity - Spuikomweg 1, 4381 LZ Vlissingen

Swallows of Kabul

The Swallows of Kabul

In het verwoeste Kabul zoeken twee mannen en twee vrouwen naar een doel in hun leven: een geruïneerde middenstander, een advocate die haar vak niet mag uitoefenen, een cipier die wegkwijnt bij de publieke executies en een echtgenote die vecht tegen een ongeneeslijke ziekte. Tegen de achtergrond van hun zoektocht naar menselijke waardigheid wordt het gekwelde Afghanistan zichtbaar, een land getraumatiseerd door oorlog en waanzin, oeroude tradities en de recente tirannie van de Talibaan.
In deze meeslepende roman, die ook een lofzang is op de vrouw, slaagt Yasmina Khadra erin op heldere wijze de complexiteit bloot te leggen van een islamitisch volk dat verscheurd wordt tussen het feodalisme en de moderniteit; tussen de eeuwigdurende strijd en de honger naar rust en vrede.

Yasmina Khadra is het pseudoniem van Mohammed Moulessehoul. Onder zijn eigen naam publiceerde hij novelles en romans in Algerije. Als officier nam hij deel aan de Algerijnse oorlog tegen het terrorisme. In 2000 verliet hij het leger, in de rang van commandant, om zich volledig te richten op het schrijven.

Khadra schreef eerder onder meer De lammeren gods, Waarvan wolven dromen, De zwaluwen van Kabul en De sirenen van Bagdad. Zijn romans worden in meer dan veertien landen vertaald.

Gesprek op zondag

Datum: 23 september 2018

Tijd: 10:00 - 11:30

Locatie: Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, Vlissingen

Dialooggesprekken over solidariteit en ‘Generaties voor Vrede’.

Voor kinderen is er een apart programma.
Inschrijven voor 18-9-2018 bij: jokabo@zeelandnet.nl

9.00 uur inloop
10.00 uur – 11.30 uur
Ambassade van Vrede
Rosenburglaan 310, Vlissingen

Vredespannenkoeken en Inter-levensbeschouwelijke dienst

Datum: 23 september 2018

Tijd: 18:00

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg

tekening-len-munnik-2018-1

18:00 Vredespannenkoeken:
Speciaal voor kinderen van de basisschool is er: Pannenkoeken eten en met elkaar in gesprek over vrede.

19:00 Inter-levensbeschouwelijke dienst:
Een dienst met verschillende Christelijke gemeenschappen en het Humanistisch Verbond geleid door ds. Leuny de Kam . Er worden Vredesboodschappen en kaarsen aangestoken voor mensen die zich inzetten voor vrede. Tevens zal in de Vredesdienst, zoals de afgelopen jaren steeds gebeurde, ook het Coventrygebed gebeden worden.

Medewerking tijdens de dienst wordt verleend door het Projectkoor Walcheren 4Freedom

Four Freedoms:
President Roosevelt verwoordde ze in zijn State of the Union van 6 januari 1941: de Four Freedoms. De Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van geloof, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees.
Door de eeuwen heen heeft het verlangen naar vrijheid mensen in beweging gebracht. En ook in deze tijd blijkt dat vrijheid nog steeds niet overal vanzelfsprekend is. Jaarlijks worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mensen die zich sterk maken voor de Four Freedoms, als signaal dat we moeten blijven strijden voor deze essentiële vrijheden. Om het jaar gebeurt dat in Middelburg, zo ook in 2018.

Projectkoor:
Het projectkoor Walcheren 4Freedom is ontstaan uit deze gedachte. Dat vrijheid ons allen raakt en dagelijks bezighoudt. Maar vrijheid vraagt inzet, verantwoordelijkheid, waakzaamheid en strijd. Het projectkoor wil mensen uitdagen om mee te bouwen aan een betere en meer rechtvaardige wereld. Ruim 70 zangers en zangeressen zingen samen in een gevarieerd concertprogramma, geïnspireerd op de Four Freedoms. Met rocksongs van onder andere U2 en Bruce Springsteen en een aantal bekende meezingers, allen gebaseerd op samen werken aan een betere wereld.

De ambitie van het koor ligt echter niet alleen bij zingen. Er wordt ook echt werk gemaakt van de Four Freedoms. Projectkoor Walcheren 4Freedom is een project van Alle Kinderen Naar School. Met ieder concert dat gegeven wordt krijgen kansarme kinderen in Gambia een kans op zes jaar lang onderwijs. En onderwijs geeft in allerlei opzichten méér kans op vrijheid!

Zingen voor Vrede

Datum: 22 september 2018

Tijd: 14:00 - 16:00

Locatie: Ontmoetingscentrum De Herberg, Bellamypark 151, Vlissingen

Poster Zingen voor Vrede 2018

De liederen die gezongen worden staan in het teken van de Vredesweek, en zullen begeleid worden op gitaar door Marcel Janse en Piet Verpoorte. Liedteksten zijn aanwezig.

Vredeslunch

Datum: 22 september 2018

Tijd: 12:00

Locatie: ’t Hofje, Walgang 2, Middelburg

Peace of Cake

Een inter-cultureel en inter-levensbeschouwelijk lunch-gesprek voor toenadering en ontmoeting.

Opgave: Uiterlijk donderdag 20 september via e-mail: stadspastoraat@pgmiddelburg.nl
Locatie: ’t Hofje, Walgang 2, Middelburg
Kosten: Geen….(een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld)

 

Gesprek over vrede – Talk about peace (UCR)

Datum: 21 september 2018

Tijd: 17:00 - 18:00

Locatie: Het openluchtlokaal aan de Helm, Middelburg

UCR-logo

Een gesprek over vrede, georganiseerd door University College Roosevelt, op deze Internationale Dag van de Vrede (21 september). In samenwerking met Barbara Oomen, Anya Luscombe en hun studenten van het UCR (University College Roosevelt). Het thema zal zijn: “Standing Up for Human Rights”

Plaats: Het openluchtlokaal aan de Helm, Middelburg (achter het oude stadhuis)
Tijd: 17.00 uur – 18.00 uur
Info: Het gesprek zal in het engels (voertaal van het URC) plaatsvinden.

A conversation about peace, organized by University College Roosevelt, on this International Day of Peace (21 September). In collaboration with Barbara Oomen, Anya Luscombe and their students at UCR (University College Roosevelt). The theme will be: “Standing Up for Human Rights”

Location: The outdoor room at the Helm, Middelburg (behind the old town hall)
Time: 5 pm – 6 pm
Note: The interview will take place in English (official language of the URC).