Dialoogtafel door het Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Datum: 23 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Wijkcentrum Het Palet Middelburg-Zuid
exchange-of-ideas-222788_1280

Dialoogtafel georganiseerd door het Anti Discriminatie Bureau Zeeland, in het Wijkcentrum Het Palet in Middelburg-Zuid.

Thema: Vrede en verdraagzaamheid ten tijde van het coronatijdperk

Anti Discriminatie Bureau Zeeland organiseert een dialoogtafel over vrede en de verdraagzaamheid ten tijde van het coronatijdperk. Middels de dialoogtafel willen we mensen samenbrengen die aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd naar elkaar luisteren. Zonder oordeel. We zoeken niet naar een waarheid, maar nodigen u uit tot het delen van persoonlijke gedachten, meningen en ervaringen. Ook hebben we het over dromen, de ideale maatschappij, hoe u hier zelf aan kunt bijdragen en uw inspiratie voor anderen.

U bent welkom om te luisteren en mee te praten aan de dialoogtafel!

Deze activiteit wordt georganiseerd volgens alle richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus.


Let op! Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Er is plek voor maximaal 8 personen aan de dialoogtafel. Via deze link kunt u zich aanmelden: www.adbzeeland.nl/dialoogtafel


Thema-avond: ‘Vrede verbindt verschil’

Datum: 21 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Doopsgezinde Kerk Middelburg

Komende week wordt de landelijke vredesweek gehouden. Voor de Raad van Kerken Middelburg aanleiding om een interreligieuze avond te organiseren rond geweld en geweldloosheid in de verschillende religieuze tradities. Akam Hoessein van de Al Rahman Moskee in Middelburg zal iets vertellen vanuit de islam en Leuny de Kam zal toelichting geven vanuit de christelijke traditie. Het boek van Karin Armstrong ‘In naam van God’ is een inspiratie voor deze avond. U bent van harte welkom bij deze bijzonder avond. Aanmelding is niet nodig. Maandag 21 september 2020 om 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Vredesviering Middelburg

Datum: 20 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Nieuwe Kerk Middelburg

Op 21 september wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vrede gevierd. Helaas in onze wereld nog steeds dringend nodig! Daarom wordt er op zondag 20 september door de Raad van Kerken Middelburg een Oecumenische Vredesviering georganiseerd. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk!

Zangeres Ingrid Borger neemt de muziek voor haar rekening, met haar vaste begeleider Peter Jongepier. Het thema is ‘Vrede verbindt verschil’. Sprekers zijn ds. Leuny de Kam en Angelique Duijndam. Ook zullen er kaarsen aangestoken worden voor gebieden in de wereld waar oorlog en geweld is. Het belooft een inspirerende viering te worden. U bent van harte welkom, van te voren aanmelden is niet nodig. Wel worden alle corona-maatregelen gerespecteerd.

Walk of Peace (Vredeswandeling)

Datum: 19 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Markt Middelburg

Aanvang 13.30 uur en finish 14.30 uur op de Markt in Middelburg.

Verzamelen even voor half 2 voor het Stadhuis van Middelburg. De route zal geheel door Middelburg lopen langs plaatsen die betrekking hebben op het thema van de Vredesweek: ‘Vrede verbindt verschil’. Een stadsgids zal meelopen om bij die verschillende plaatsen iets te vertellen.

Dit is de link naar de route van de Walk of Peace: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2747350
De stoplichten in de route geven als marker aan waar een plek is waar we misschien korter of langer stil zullen staan, omdat die plekken een link hebben met het thema. Vrede en verschil worden daar verder geduid.

I.v.m. de coronamaatregelen zal de Walk of Peace dit jaar anders zijn dan anders. Vooral de basisregel 1,5m afstand zal ons beperkingen opleggen. Deelnemers dienen zich te melden om 13.15 uur (een kwartier voor vertrek) voor de Vleeshal, voor het oude stadhuis. Er wordt precies om 13.30 uur vertrokken. En er zullen nog instructies zijn over het coronaproof lopen. O.a. met mondkapje (verplicht gesteld door de gemeente).


Opgave voor deelname aan de Walk of Peace via een van de twee onderstaande mailadressen:
jokabo@zeelandnet.nl
walkofpeace@zeelandnet.nl

Opening van de Vredesweek

Datum: 19 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Markt Middelburg

Om 14.30 uur is de opening van de Vredesweek op De Helm, naast het stadhuis (tussen Vleeshal en het restaurant Bommel). Dit zal gezamenlijk worden gedaan door de wethouders Els Verhage uit Vlissingen, en Carla Doorn uit Middelburg. Zij zullen hier de openingstoespraken houden.

Door een student van de University College Roosevelt (UCR), zal een persoonlijke reflectie op het thema, “Vrede verbindt verschil”, worden geven.

Vredesdienst

Datum: 29 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Apostolisch Genootschap - Rosenburglaan 310, 4386 GZ Vlissingen

Oecumenische dienst van PKN en het Apostolisch Genootschap in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap aan de Roosenburglaan 310, 4386 GZ Vlissingen op Zondag 29 September 2019 om 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Er wordt deze zondag gebruik gemaakt van weekbrief
nr. 28 van het Apostolisch Genootschap: Vrede, vreugde, liefde……..

De voorgangers zijn: Ds. Wout Alserda, Margot Pols en John Boshuis.

De Protestantse Gemeente te Vlissingen is een enkelvoudige gemeente met één kerkenraad. Alle ambtsdragers zijn lid van deze kerkenraad. De organisatievorm is die van een kerkenraad met werkgroepen. Naast het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn werkgroepen actief van waaruit de kerkelijke activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. Er zijn twee typen werkgroepen. Pastorale teams werken ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente. Taakgroepen leggen zich toe op een bepaalde taak in de gemeente. Aan de rechterzijde op deze pagina staan koppelingen naar de diverse werk- en taakgroepen. Meer informatie omtrent onze gemeente en onze visie staat vermeld in het beleidsplan 2019-2023. Klik op onderstaande link voor het beleidsplan.
Beleidsplan 2019-2023

De gemeenschap Vlissingen van het Apostolisch Genootschap vormt een plek voor religieus-humanistische zingeving, om jezelf en anderen te inspireren en zo samen een bijdrage te leveren aan een mooie, menswaardige wereld. Daartoe is er iedere zondag om 9.30 uur eredienst. De dienst wordt voorbereid aan de hand van een weekbrief, die wekelijks geschreven wordt door de voorzitter van het bestuur van het Apostolisch Genootschap. Deze brief behandeld een actueel thema, waarin zingeving en religiositeit centraal staan.

Meer informatie kan je vinden op: https://www.apgen.nl/vlissingen

Vredeslunch

Datum: 28 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: 't Hofje - Walgang 2, 4331 BG Middelburg
Lunch2

Vredeslunch

Terwijl u geniet van een lunch met gerechten uit Syrië, Sierra Leone, Nigeria en Nederland is er tijd voor toenadering en ontmoeting in een inter-cultureel en inter-levensbeschouwelijk lunch-gesprek.

Opgave: bij voorkeur vóór donderdag 26 september a.s. per e-mail aan: vredeslunch@zeelandnet.nl
Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.

Muziek verbindt over grenzen! – Cynthia Martens

Datum: 28 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ontmoetingscentrum De Herberg - Bellamypark 151, 4381 CH Vlissingen
Cynthia Martens

Muziek verbindt over grenzen! – Cynthia Martens

Op zaterdag 28 september verzorgt Cynthia Martens een muziek optreden in De Herberg. Als muziekdocent in opleiding besloot zij vorig jaar om haar zomervakantie door te brengen op het Griekse eiland Lesbos om met muzieklessen de daar verblijvende vluchtelingenkinderen een hart onder de riem te steken en ook deze zomer werkt zij weer mee aan het werk van de stichting Connect by Music in een vluchtelingenkamp. Haar eindexamenoptreden aan het conservatorium in Tilburg was een indrukwekkende theatrale muziekpresentatie van haar reis naar Lesbos.

Zaterdag 28 september 14.00 uur in De Herberg

Vredesliederen op het carillon (VL)

Datum: 27 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Carillon

Jos Vogel speelt vredesliederen op het carillon van de St.Jacobskerk in Vlissingen op vrijdag 27-09-2019 van 11-12 uur.

Coventrygebed

Datum: 27 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Nieuwe Kerk Middelburg - Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg
crossofnails-zw

Coventrygebed

Internationaal Gebed voor Vrede en Verzoening, in de Nieuwe Kerk te Middelburg.