Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Over Pax

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Het thema van de Vredesweek 2019 is: "Vrede verbindt over grenzen"

 

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

 

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.

 

Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

 

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

 

Meer informatie over dit thema op: www.vredesweek.nl

Download hier de flyer van de Vredesweek 2019

Er zijn geen aankomende events.

Initiatiefnemers Vredesweek Walcheren

De initiatiefnemers voor de Zeeuwse activiteiten tijdens de Vredesweek, laten zich vertegenwoordigen door een aantal enthousiaste vrijwilligers, met hart voor vrede, ver weg en dichtbij.
Ambassade van Vrede Vlissingen

Ambassade van Vrede Vlissingen

De Ambassade van Vrede is een een samenwerkingsverband tussen Walcheren Mozaïek, het Humanistisch Verbond, de PKN en het Apostolisch Genootschap.

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

 Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Vredesberichten

Vredesberichten

Write for rights

Overal ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Help mee en onderteken een brief. Lees verder…

Vredesberichten

Zegen voor groei

Leuny de Kam, predikant doopsgezinde gemeente Walcheren, tijdens de vredesweek 2019 in het Toorenvliedt labyrint. Ze geeft de Zegen voor groei en vrede nu en in de toekomst van het Toorenvliedt labyrint alsook de bezoekers.

Column

Nicole, een liefdevolle vrijdenkster

Een vrijdenkster, in ‘t Toorenvliedt labyrint Wat is mijn en uw missie? Daarmee eindigde ik vorige keer mijn column voor de zomervakantie. De zomeractiviteiten in Park Toorenvliedt met o.a. slagbal, Yoga, dans voorstelling, rondleiding met Lees verder…

Vredesberichten

Een Vijgenbomen Groet

Met enige liefde en geduld de vrede blijven oefenen, en onderhouden, vraagt voortdurende aandacht ! De vijgenboom als een waardevol oersymbool voor vrede ! "Vrede verbindt over grenzen", betekenisvol met de vijgenboom stek tot vijgenboom Lees verder…

Contact

Heeft u vragen over de Vredesweek Walcheren of heeft u iets te melden, maak dan gebruik van het contactformulier. Wij zullen zsm uw vragen proberen te beantwoorden.

Neem contact op