In 1981 riep de Verenigde Naties 21 september uit tot internationale dag van de vrede. Wereldwijd is er elk jaar op 21 september een wapenstilstand en er wordt opgeroepen tot een dag van geweldloosheid. Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Over Pax

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Ambassades van Vrede

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Het thema van de Vredesweek 2022 is: "Generatie Vrede"

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. We eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet!

 

Meer informatie over dit thema op: www.vredesweek.nl

Download hier de flyer van de Vredesweek 2022 

Er zijn geen aankomende evenementen.

Initiatiefnemers Vredesweek Walcheren

De initiatiefnemers voor de Zeeuwse activiteiten tijdens de Vredesweek, laten zich vertegenwoordigen door een aantal enthousiaste vrijwilligers, met hart voor vrede, ver weg en dichtbij.
Ambassade van Vrede Vlissingen

Ambassade van Vrede Vlissingen

De Ambassade van Vrede is een een samenwerkingsverband tussen Walcheren Mozaïek, het Humanistisch Verbond, de PKN en het Apostolisch Genootschap.

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

 Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Laatste berichten

Ga naar de berichten-pagina (menu) voor alle berichten

Open dag AZC

Op zaterdag 24 september wordt weer een landelijke open AZC dag georganiseerd (Landelijke Burendag). Verschillende opvanglocaties in het hele land, waaronder in Vlissingen en Middelburg, openen dan hun deuren. Ieder asielzoekerscentrum heeft zijn eigen programma. Lees meer…

Write for rights

Overal ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Help mee en onderteken een brief. Lees meer…

Zegen voor groei

Leuny de Kam, predikant doopsgezinde gemeente Walcheren, tijdens de vredesweek 2019 in het Toorenvliedt labyrint. Ze geeft de Zegen voor groei en vrede nu en in de toekomst van het Toorenvliedt labyrint alsook de bezoekers.