Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Over Pax

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Ambassades van Vrede

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Het thema van de Vredesweek 2021 is: "Inclusief samenleven"

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

 

Meer informatie over dit thema op: www.vredesweek.nl

Download hier de flyer van de Vredesweek 2021

Er zijn geen aankomende evenementen.

Initiatiefnemers Vredesweek Walcheren

De initiatiefnemers voor de Zeeuwse activiteiten tijdens de Vredesweek, laten zich vertegenwoordigen door een aantal enthousiaste vrijwilligers, met hart voor vrede, ver weg en dichtbij.
Ambassade van Vrede Vlissingen

Ambassade van Vrede Vlissingen

De Ambassade van Vrede is een een samenwerkingsverband tussen Walcheren Mozaïek, het Humanistisch Verbond, de PKN en het Apostolisch Genootschap.

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

 Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Vredesberichten

Write for rights

Overal ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Help mee en onderteken een brief. Lees meer…

Zegen voor groei

Leuny de Kam, predikant doopsgezinde gemeente Walcheren, tijdens de vredesweek 2019 in het Toorenvliedt labyrint. Ze geeft de Zegen voor groei en vrede nu en in de toekomst van het Toorenvliedt labyrint alsook de bezoekers.

Nicole, een liefdevolle vrijdenkster

Een vrijdenkster, in ‘t Toorenvliedt labyrint Wat is mijn en uw missie? Daarmee eindigde ik vorige keer mijn column voor de zomervakantie. De zomeractiviteiten in Park Toorenvliedt met o.a. slagbal, Yoga, dans voorstelling, rondleiding met Lees meer…

Contact

Heeft u vragen over de Vredesweek Walcheren of heeft u iets te melden, maak dan gebruik van het contactformulier. Wij zullen zsm uw vragen proberen te beantwoorden.

Neem contact op

[pirate_forms]