Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Over Pax

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Ambassades van Vrede

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Het thema van de Vredesweek 2020 is: "Vrede verbindt verschil"

 

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij het thema van dit jaar. Die begint zo: “De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.”

Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met onderzoeken: Sociale cohesie neemt af als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Nee! Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot. Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn.

Niet vanzelf
De solidariteit die nu, we schrijven dit de dagen voor Pasen, in Nederland weerklinkt, is hopelijk blijvend én groter dan het mooie gebaar van een applaus. Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke vijand die ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen. Dat we beter begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluchten en zo hun familie niet meer kunnen zien. Hoe het ook uitpakt, we moeten altijd blijven werken aan solidariteit. We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en blijven ook niet vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn spanningen in de samenleving, weerspiegelt in het politiek landschap. Maar gelukkig weten veel mensen dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien ze de frictie die het met zich meebrengt. Mensen die verschil zien als een zegen, een aanvulling op zichzelf.

Nieuwe verbintenissen
Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen, vertrouwde mening of gewoonten. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. PAX werkt al vanaf haar ontstaan net na de Tweede Wereldoorlog, aan manieren waarop mensen met verschillende culturen en talen samen kunnen leven. In de periode na de oorlog heet dat verzoening, tussen mensen die tot voor kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen komen door ontmoetingen en gesprekken. Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars verhalen. Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

 

Meer informatie over dit thema op: www.vredesweek.nl

Download hier de flyer van de Vredesweek 2020

Er zijn geen aankomende events.

Initiatiefnemers Vredesweek Walcheren

De initiatiefnemers voor de Zeeuwse activiteiten tijdens de Vredesweek, laten zich vertegenwoordigen door een aantal enthousiaste vrijwilligers, met hart voor vrede, ver weg en dichtbij.
Ambassade van Vrede Vlissingen

Ambassade van Vrede Vlissingen

De Ambassade van Vrede is een een samenwerkingsverband tussen Walcheren Mozaïek, het Humanistisch Verbond, de PKN en het Apostolisch Genootschap.

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken Middelburg

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

 Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Werkgroep Zeeland Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Vredesberichten

Write for rights

Overal ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Help mee en onderteken een brief. Lees meer…

Zegen voor groei

Leuny de Kam, predikant doopsgezinde gemeente Walcheren, tijdens de vredesweek 2019 in het Toorenvliedt labyrint. Ze geeft de Zegen voor groei en vrede nu en in de toekomst van het Toorenvliedt labyrint alsook de bezoekers.

Nicole, een liefdevolle vrijdenkster

Een vrijdenkster, in ‘t Toorenvliedt labyrint Wat is mijn en uw missie? Daarmee eindigde ik vorige keer mijn column voor de zomervakantie. De zomeractiviteiten in Park Toorenvliedt met o.a. slagbal, Yoga, dans voorstelling, rondleiding met Lees meer…

Een Vijgenbomen Groet

Met enige liefde en geduld de vrede blijven oefenen, en onderhouden, vraagt voortdurende aandacht ! De vijgenboom als een waardevol oersymbool voor vrede ! "Vrede verbindt over grenzen", betekenisvol met de vijgenboom stek tot vijgenboom Lees meer…

Contact

Heeft u vragen over de Vredesweek Walcheren of heeft u iets te melden, maak dan gebruik van het contactformulier. Wij zullen zsm uw vragen proberen te beantwoorden.

Neem contact op

[pirate_forms]