Datum: 29 september 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Apostolisch Genootschap - Rosenburglaan 310, 4386 GZ Vlissingen
Vlissingen

Oecumenische dienst van PKN en het Apostolisch Genootschap in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap aan de Roosenburglaan 310, 4386 GZ Vlissingen op Zondag 29 September 2019 om 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Er wordt deze zondag gebruik gemaakt van weekbrief
nr. 28 van het Apostolisch Genootschap: Vrede, vreugde, liefde……..

De voorgangers zijn: Ds. Wout Alserda, Margot Pols en John Boshuis.

De Protestantse Gemeente te Vlissingen is een enkelvoudige gemeente met één kerkenraad. Alle ambtsdragers zijn lid van deze kerkenraad. De organisatievorm is die van een kerkenraad met werkgroepen. Naast het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn werkgroepen actief van waaruit de kerkelijke activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. Er zijn twee typen werkgroepen. Pastorale teams werken ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente. Taakgroepen leggen zich toe op een bepaalde taak in de gemeente. Aan de rechterzijde op deze pagina staan koppelingen naar de diverse werk- en taakgroepen. Meer informatie omtrent onze gemeente en onze visie staat vermeld in het beleidsplan 2019-2023. Klik op onderstaande link voor het beleidsplan.
Beleidsplan 2019-2023

De gemeenschap Vlissingen van het Apostolisch Genootschap vormt een plek voor religieus-humanistische zingeving, om jezelf en anderen te inspireren en zo samen een bijdrage te leveren aan een mooie, menswaardige wereld. Daartoe is er iedere zondag om 9.30 uur eredienst. De dienst wordt voorbereid aan de hand van een weekbrief, die wekelijks geschreven wordt door de voorzitter van het bestuur van het Apostolisch Genootschap. Deze brief behandeld een actueel thema, waarin zingeving en religiositeit centraal staan.

Meer informatie kan je vinden op: https://www.apgen.nl/vlissingen

Categorieën: