Datum: 26 september 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: RK Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg

Oecumenische Vredesviering Middelburg georganiseerd door de Raad van Kerken. Thema:

Wat doe jij in Vredesnaam ?” Over inclusief denken.

In de RK Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg.

Categorieën: