Leuny de Kam, predikant doopsgezinde gemeente Walcheren, tijdens de vredesweek 2019 in het Toorenvliedt labyrint.

Ze geeft de Zegen voor groei en vrede nu en in de toekomst van het Toorenvliedt labyrint alsook de bezoekers.
Categorieën: Vredesberichten