Datum: 24 september 2022
Tijd: 13:00 - 16:00

Landelijke Open dag AZC in Middelburg Laurens Stommesweg en Vlissingen Oosterhavenweg 10 Vlissingen.

Op de Open AZC dag openen veel AZC’s hun deuren. Je kunt op die dag bewoners van de AZC’s ontmoeten en een indruk krijgen van het dagelijks leven in een AZC. De Open AZC dag is een jaarlijks initiatief van het COA, de IND, Vluchtelingen Werk Nederland en de DT&V. (Dienst Terugkeer & Vertrek)

Zie ook link

Categorieën: